Cjenik

Cijena prijevoda ovisi o vrsti teksta, o jezičnoj kombinaciji i ukupnoj količini teksta za prijevod, te o tome je li potrebna ovjera od strane stalnog sudskog tumača.
Klasične i ovjerene prijevode obračunavamo po kartici teksta (1 kartica iznosi 1500 slovnih znakova, uključujući razmake).

Za prijevode s CAT alatima obračunavamo cijenu prijevoda po 1 riječi izvornog teksta uz popuste za ponavljanja i 100% podudarnosti.

Usluge lektoriranja obračunavaju se po kartici teksta od 1500 slovnih znakova s razmacima. Lektura teksta obuhvaća uklanjanje gramatičkih i pravopisnih pogrešaka te jezično ispravljanje i uređivanje autorskog teksta. Osim lekture, na tekstu se obavlja i korektura koja jamči da su uklonjene sve slučajne tipografske i interpunkcijske pogreške.
Simultano i konsekutivno prevođenje naplaćuje se po svakom započetom satu i dogovara se barem 48 sati unaprijed.
Prijevodi se, u pravilu, dostavljaju u elektroničkom obliku, e-poštom, ali na zahtjev klijenta moguća je dostava poštom, kurirskom službom, na CD-u, USB-u i sl.

*Napomena: za posebne načine isporuke prijevoda, hitne prijevode, prijevode preko vikenda i sl. može se zaračunati dodatna naknada.

 Želite li saznati više o naručivanju prevoditeljskih usluga, načinu obračuna cijene prijevoda te kako poslati upit, kliknite ovdje.