Ovjereni prijevodi

Ovjereni prijevod je prijevod ovjeren od strane stalnog sudskog tumača za određeni jezik, koji svojim pečatom i potpisom potvrđuje da prevedeni tekst u potpunosti odgovora izvornom dokumentu.

Radi se o dokumentima koji su potrebni u postupcima kod određenih institucija, kao što su matični listovi (vjenčani list, rodni list, izvadak iz matice umrlih itd.), svjedodžbe, diplome, prijepisi ocjena, razna izvješća, ugovori itd.

Osim za pismene prijevode, stalnog sudskog tumača možete angažirati i za potrebe usmenog tumačenja kod javnog bilježnika, odvjetnika, matičara, u policijskoj postaji, na sastancima i sl.