Lokalizacija

Internacionalizacija i lokalizacija

Internacionalizacija je proces kojim se proizvod (najčešće softver) ili web-stranice prilagođavaju za upotrebu na različitim jezicima te različitim tehničkim zahtjevima ciljanog tržišta. U procesu internacionalizacije proizvod se dizajnira s ciljem lakše prilagodbe različitim jezicima i zemljama bez potrebe za ponovnim dizajniranjem. Nakon internacionalizacije proizvoda ili sadržaja web-stranice mnogo je lakše provesti lokalizaciju na neograničen broj jezika uz vrlo male ili gotovo nikakve troškove.

Lokalizacija je mnogima vrlo slična “običnom” prevođenju jer podrazumijeva prilagođavanje sadržaja određenoj zemlji i kulturi odnosno tržištu na kojem će se proizvod ili usluga prodavati. Međutim, lokalizacija podrazumijeva prilagođavanje valuta, mjernih jedinica, fraza i sl. Važno je imati na umu da ono što je u jednoj kulturi prihvatljivo, u drugoj može biti neprihvatljivo ili čak uvredljivo.

Stoga je bitno da na projektima lokalizacije rade iskusni prevoditelji – izvorni govornici – koji po mogućnosti žive u zemlji za koju se proizvod ili usluga lokaliziraju. Osim što su izvorni govornici, prevoditelji se odabiru i na temelju svoje specijalizacije za područje u kojem se prevodi. Prevoditelj koji lokalizira proizvod za industriju hrane i pića vrlo vjerojatno neće biti najbolji izbor za lokalizaciju softvera za upravljanje skladištima.

Na internetu postoji mnogo web-stranica koje su lokalizirane uz pomoć besplatnih internetskih alata za strojno prevođenje (najpoznatiji je sigurno Google prevoditelj). No unatoč stalnom napretku alata za strojno prevođenje, rezultat strojnog prevođenja ne može još uvijek zamijeniti ljudskog prevoditelja. Iako je to nedvojbeno najjeftinije rješenje za sve one koji se žele približiti svojim klijentima na međunarodnim tržištima, trebalo bi ga izbjegavati u slučajevima kad želite ostaviti dobar dojam i dati do znanja da cijenite sve svoje potencijalne klijente bez obzira na to gdje se oni nalaze.

Kako bi krajnji rezultat lokalizacije bio što kvalitetniji, posebno na većim projektima, potrebno je sastaviti:

  • glosare i terminološke popise – popisi stručnih pojmova kojima se prevoditelji služe kako bi zadržali dosljednost tijekom prijevoda.
  • prijevodne memorije – baze podataka koje se stvaraju tijekom prijevoda s alatima za kompjuterski potpomognuto prevođenje (computer-aided translation tools – CAT alati). Prijevodne memorije bilježe svaku prevedenu riječ, rečenicu ili odlomak te omogućuju prevoditeljima da budu dosljedni u prijevodu. Upotrebom prijevodnih memorija ne poboljšava se samo dosljednost prijevoda, nego se dugoročno ostvaruju uštede na prijevodima jer se za već postojeće prijevode u prijevodnim memorijama obračunavaju popusti na osnovnu cijenu.
  • stilske vodiče – dokumenti koji sadrže posebne klijentove upute koje prevoditelji moraju slijediti pri prevođenju. Stilski vodiči najčešće sadrže osnovna pravopisna i gramatička pravila, upute za prevođenje naziva, brojeva, oznaka i svih ostalih elemenata koji su specifični za određenog klijenta.

Naši profesionalni prevoditelji znaju kako učinkovito prenijeti vaše poruke potencijalnim novim klijentima i njihova je uloga nezamjenjiva u svakom prevoditeljskom i lokalizacijskom projektu.

Za više informacija slobodno nam se obratite na adresu e-pošte.