Impresum

Impresum:
Projekt P d.o.o. za prevoditeljske usluge
Direktor: Darko Pauković
Sjedište: Giuseppea Duella 14a, 51000 Rijeka
Ured: Slavka Cindrića 11 b, 51000 Rijeka
OIB: 16454389502
PDV ID: HR16454389502
IBAN: HR29 2360 0001 1024 0252 0 otvoren kod Zagrebačke banke d.d.
Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS 040321231.
Temeljni kapital: 20.000,00 kuna.