Nepunoznačni glagol i imenica

Nepunoznačni glagol i imenica

Što se nepotrebno vrši, izvršava, daje, donosi?

Glagoli vršiti, izvršiti/izvršavati, dati, donijeti spadaju u nepunoznačne glagole i često se pogrešno upotrebljavaju u administrativnome i znanstvenome stilu. Nepunoznačni glagoli su glagoli koji zahtijevaju dopunu drugoga, punoznačnoga glagola u infinitivu (npr. modalni ili pomoćni glagoli). Umjesto da se upotrebljavaju kao nepunoznačni glagol s imenicom valja ih uvijek zamijeniti punoznačnim glagolom, tj. glagolom koji ima istu osnovu kao imenica.

Najčešći primjeri pogrešne upotrebe:
Izvršite uplatu na naš žiro-račun. > Uplatite na naš žiro-račun.
Izvršili smo provjeru osobnih podataka ispitanika. > Provjerili smo osobne podatke ispitanika.
Vršimo odvoz otpada. > Odvozimo otpad.
Vršimo popravak računala. > Popravljamo računala.
Vršimo dostavu na području Republike Hrvatske. > Dostavljamo na području Republike Hrvatske.
Donijeli smo odluku o prekidu suradnje. > Odlučili smo prekinuti suradnju.
Dao mi je prijedlog. > Predložio mi je.

pogrešna upotreba nepunoznačnog glagola vršiti, izvršavati, vršiti provjeru, vršiti analizu, vršiti popravak