Pleonazmi i veznični pleonazmi u hrvatskome jeziku

Pleonazmi (grč. pleonasmós preobilje) su skupine riječi u kojima se jedna od riječi nepotrebno pojavljuje jer je njezino značenje već uključeno u značenje druge riječi ili su riječi istoznačne. Takvo gomilanje riječi dopušteno je samo u stilski obilježenim tekstovima radi isticanja (npr. poeziji), no u standardnome jeziku valja ih izbjegavati.

Evo nekoliko primjera uporabe u rečenici:

Molimo da nam također dostavite i presliku osobne iskaznice.  > Molimo da nam također dostavite presliku osobne iskaznice. / Molimo da nam dostavite i presliku osobne iskaznice.
Mislili smo da ćemo uspjeti. No međutim, nismo očekivali kišu.  > Međutim, nismo očekivali kišu. / No nismo očekivali kišu.
Objasnite mi kako i na koji način mogu doći do vas. > Objasnite mi kako mogu doći do vas.
Bili smo bolji zato jer smo više trenirali. > Bili smo bolji zato što smo više trenirali.

 

pogrešno

ispravno
mala kućica kućica
sići dolje sići
oko desetak/cirka desetak desetak / oko deset
čak štoviše čak / štoviše
kako i na koji način kako
također i također / i
no međutim no / međutim
zato jer zato što