Trenutno ili trenutačno

Iako se često izjednačava značenje priloga trenutno i trenutačno, oni imaju različita značenja, baš kao i pridjevi trenutan i trenutačan.

Trenutno je prilog koji označuje da se što dogodilo brzo, naglo, neočekivano, odjednom, u jednom trenutku.
Trenutačno, za razliku od trenutno, označuje da se što događa u ovom trenutku, upravo sada.

Trenutačno tražim posao.
Trenutačno smo zadovoljni svojim uspjehom.
Trenutačna vlast nije ostvarila željene rezultate.

Nastupila je trenutna smrt.
Trenutni gubitak vida ozbiljno je stanje koje se mora odmah liječiti.