Prevoditeljska agencija – prijevod s njemačkog na hrvatski, prijevod s hrvatskog na njemački

Prevoditeljska agencija – prijevod s njemačkog na hrvatski, prijevod s hrvatskog na njemački

Prevoditeljska agencija Projekt P pravi je odabir za vaš prijevod s njemačkog na hrvatski i prijevod s hrvatskog na njemački. Trebate li prijevod tehničke dokumentacije, web-stranice, dopisa, financijskih izvješća, kataloga, obratite nam se na našu adresu e-pošte i dostavit ćemo vam besplatnu procjenu cijene prijevoda. Osim neovjerenih prijevoda s njemačkog na hrvatski ili s hrvatskog na njemački, klijentima nudimo ovjerene prijevode koje ovjeravaju stalni sudski tumači za njemački jezik. Ovjereni prijevodi uključuju prijevode svjedožbi, diploma, ugovora, potvrda, financijskih dokumenata, ugovora o radu i slično. Kao posebnu pogodnost pri naručivanju prijevoda s njemačkog na hrvatski, svi naši klijenti dobivaju besplatnu lekturu teksta na hrvatskom jeziku. Na taj način klijentima osiguravamo prijevode visoke kvalitete, tekstove spremne za tisak ili objavljivanje na internetskim stranicama. Više o usluzi lekture, korekture i redakture možete pročitati ovdje. O ostalim posebnim pogodnostima i popustima koje odobravamo svojim stalnim klijetnima možete pročitati u ovom članku ili nam dostavite dokumente koje želite prevesti, a mi ćemo vam u najkraćem roku dostaviti...
Nepunoznačni glagol i imenica

Nepunoznačni glagol i imenica

Što se nepotrebno vrši, izvršava, daje, donosi? Glagoli vršiti, izvršiti/izvršavati, dati, donijeti spadaju u nepunoznačne glagole i često se pogrešno upotrebljavaju u administrativnome i znanstvenome stilu. Nepunoznačni glagoli su glagoli koji zahtijevaju dopunu drugoga, punoznačnoga glagola u infinitivu (npr. modalni ili pomoćni glagoli). Umjesto da se upotrebljavaju kao nepunoznačni glagol s imenicom valja ih uvijek zamijeniti punoznačnim glagolom, tj. glagolom koji ima istu osnovu kao imenica. Najčešći primjeri pogrešne upotrebe: Izvršite uplatu na naš žiro-račun. > Uplatite na naš žiro-račun. Izvršili smo provjeru osobnih podataka ispitanika. > Provjerili smo osobne podatke ispitanika. Vršimo odvoz otpada. > Odvozimo otpad. Vršimo popravak računala. > Popravljamo računala. Vršimo dostavu na području Republike Hrvatske. > Dostavljamo na području Republike Hrvatske. Donijeli smo odluku o prekidu suradnje. > Odlučili smo prekinuti suradnju. Dao mi je prijedlog. > Predložio mi...

Pleonazmi i veznični pleonazmi u hrvatskome jeziku

Pleonazmi (grč. pleonasmós preobilje) su skupine riječi u kojima se jedna od riječi nepotrebno pojavljuje jer je njezino značenje već uključeno u značenje druge riječi ili su riječi istoznačne. Takvo gomilanje riječi dopušteno je samo u stilski obilježenim tekstovima radi isticanja (npr. poeziji), no u standardnome jeziku valja ih izbjegavati. Evo nekoliko primjera uporabe u rečenici: Molimo da nam također dostavite i presliku osobne iskaznice.  > Molimo da nam također dostavite presliku osobne iskaznice. / Molimo da nam dostavite i presliku osobne iskaznice. Mislili smo da ćemo uspjeti. No međutim, nismo očekivali kišu.  > Međutim, nismo očekivali kišu. / No nismo očekivali kišu. Objasnite mi kako i na koji način mogu doći do vas. > Objasnite mi kako mogu doći do vas. Bili smo bolji zato jer smo više trenirali. > Bili smo bolji zato što smo više trenirali.   pogrešno ispravno mala kućica kućica sići dolje sići oko desetak/cirka desetak desetak / oko deset čak štoviše čak / štoviše kako i na koji način kako također i također / i no međutim no / međutim zato jer zato...

Naručivanje prijevoda – prevoditeljska agencija Projekt P

Prevoditeljske usluge – naručivanje prijevoda u prevoditeljskoj agenciji Projekt P  Imate dokument koji želite prevesti sa stranog jezika na hrvatski jezik ili s hrvatskog jezika na strani jezik? Kako bismo vam dostavili točnu ponudu s cijenom prijevoda, u svom upitu navedite sljedeće: Polazni jezik (jezik s kojeg se prevodi) ili ciljani jezik/ciljane jezike (jezik na koji se prevodi) Željeni rok za dostavu prijevoda Namjenu teksta (interna upotreba, dopis poslovnom partneru, ovjereni prijevod, upute za upotrebu, prijevod web-stranice i sl.) Broj riječi ili kartica teksta* (jedna kartica teksta sadrži 1500 znakova s prazninama). Međutim, savjetujemo da nam dostavite dokument koji želite prevesti kako bismo procijenili je li vam povoljnije obračunati cijenu prijevoda prema broju riječi ili broju kartica. U pravilu se dokumenti poput uputa za upotrebu i tehničkih priručnika obračunavaju prema broju riječi jer najčešće sadrže rečenice ili odlomke koji se ponavljaju, a na temelju kojih naši klijenti ostvaruju dodatnu uštedu na cijeni prijevoda.  *Broj riječi može se izračunati u programu Microsoft Word 2007/2010 (kartica Pregled (Review) > gumb Brojanje riječi (Word count), ili ako računate broj kartica (kartica Pregled (Review) > gumb Brojanje riječi (Word count) te broj znakova s prazninama podijelite s 1500. Nakon što zaprimimo vaš upit, dostavit ćemo vam neobvezujuću ponudu s cijenom prijevoda i rokom za dostavu. Ponuda za prevoditeljske usluge sastoji se od količine (broja kartica ili broja riječi), cijene po kartici ili riječi izvornog teksta, popusta na količinu, popusta za prijevode uz pomoć alata za kompjuterski potpomognuto prevođenje, ali i doplate za hitne prijevode, posebne načine dostave, grafičko oblikovanje i slično. Minimalni iznos popusta iznosi 10 % i obračunava se pri narudžbi većoj...
Fejseri i fejsbučenje na Fejsu

Fejseri i fejsbučenje na Fejsu

O Facebooku ne treba posebno govoriti jer je to internetska društvena mreža koja danas broji oko 1,3 milijarde aktivnih korisnika. U početku je Facebook zamišljen kao sredstvo za razmjenu informacija među studentima harvardskog sveučilišta, a kasnije su se projektu priključila mnoga druga sveučilišta i velike tvrtke diljem svijeta. Od pojave Facebooka 2004. godine do danas u hrvatskome se jeziku razvio niz žargonizama kojima se svakodnevno služimo za komunikaciju. Da bismo razlikovali strukovno nazivlje od žargona, valja napomenuti da je žargon specijalni govor pojedine društvene skupine ljudi povezanih statusno i strukovno (npr. pripadnici navijačkih skupina, skupine pojedinih profesija, zatvorene društvene skupine itd.). Prema tome sve riječi ili izraze koji pripadaju žargonu nekog jezika nazivamo žargonizmi. Iz naslova je već vidljivo da je i naziv Facebook kraćenjem prilagođenice Fejsbuk dobio sve učestaliji naziv Fejs. Tako se korisnici nazivaju Fejseri, a glagol fejsbučiti označuje kompulzivno bavljenje Facebookom. Želite li zadržati izvorni naziv Facebook, možete primijetiti da se riječ Facebook deklinira kao imenica muškog roda (Facebook, Facebooka, Facebooku, Facebookom). Pogrešno je pisati Facebook-u, Facebook-om itd. Jedna od najčešćih radnji na Fejsu zasigurno je lajkanje (u značenju ‘sviđati se’) slika, poveznica, statusa i sl. No Facebook je donio i jednu zanimljivu podjelu profila* pa se tako spominju: Hijene – korisnici koji nikada ništa ne komentiraju i komuniciraju samo osjećajnicima (emotikonima, engl. smiley) Špijuni – uvijek su prisutni, ali ne ostavljaju tragove, ne pišu statuse, nikad ne komentiraju i ne lajkaju, ali sve redovito čitaju Pijetlovi – smatraju da im je dužnost da svim prijateljima s Facebooka redovito požele dobro jutro Gospodična popularna/gospodin popularni – imaju gotovo popunjen profil s nekoliko tisuća prijatelja, a sve...
Prijevod s njemačkog na hrvatski

Prijevod s njemačkog na hrvatski

Njemački jezik pripada skupini zapadnogermanskih jezika i njime govori oko 130 milijuna ljudi u cijelome svijetu. Njemački jezik službeni je jezik u Njemačkoj, Austriji i Lihtenštajnu, a priznat je i kao drugi službeni jezik u Belgiji, Luksemburgu, Švicarskoj, Italiji, Danskoj, Rusiji i Namibiji. U našoj ponudi nudimo sve vrste pisanih i ovjerenih prijevoda s njemačkog na hrvatski. Stručnost i profesionalnost naših prevoditelja osigurat će najvišu razinu kvalitete prijevoda s njemačkog. Svaki prijevod s njemačkog na hrvatski obavlja izvorni govornik hrvatskog jezika. Bez obzira na to trebate li tehnički prijevod, prijevod medicinske dokumentacije, ovjereni prijevod s njemačkog ili želite prevesti svu svoju dokumentaciju s njemačkog na hrvatski, obratite se stručnom timu tvrtke Projekt P koja će osigurati da vaš prijevod s njemačkog na hrvatski bude profesionalan, brz i točan. Želite li dobiti besplatnu procjenu i ponudu za prijevod s njemačkog na hrvatski, pošaljite nam poruku...