Lektura, redaktura i korektura

Po završetku prevođenja svaki prevoditelj prije dostave prijevoda mora provjeriti svoj prijevod. To znači da prevoditelj mora osigurati da je preneseno značenje izvornog teksta, mora provjeriti je li nešto ispušteno ili dodano te jesu li ispunjeni svi zahtjevi klijenta (je li prijevod u skladu sa stilskim uputama, terminologijom, odgovara li ciljnoj skupini/namjeni).

Ovisno o ugovorenoj usluzi i željama klijenta, svojim klijentima nudimo mogućnost ugovaranja paketa usluga prijevoda i lekture. To znači da osim stručnog prijevoda klijenti dobivaju gramatički i stilski uređen prijevod koji je spreman za tisak, objavu na mrežnim stranicama i slično.

Lektura teksta podrazumijeva uklanjanje gramatičkih i pravopisnih pogrešaka te jezično ispravljanje i uređivanje autorskog teksta. Ovisno o narudžbi i potrebama klijenata, proces lekture može obuhvaćati jezičnu redakturu, recenziju i korekturu.

Jezičnu redakturu obavlja jezični redaktor, osoba koja nije prevodila tekst, ali je odgovarajuće osposobljena za polazni i ciljni jezik. Jezični redaktor pregledava je li tekst prikladan za namjenu tako da uspoređuje polazni i ciljni tekst s obzirom na terminologiju, registar, stil i općenito dosljednost pri prevođenju.

Jezični redaktori su osobe koje imaju prevoditeljsku i lingvističku kompetenciju u polaznom i ciljnom jeziku, osposobljene su za istraživanje, pronalaženje i obradu informacija, poznaju kulturno okruženje polaznog i ciljnog jezika te imaju tehničke sposobnosti i vještine za izradu prijevoda.

Recenzija je postupak kojim se ocjenjuje prikladnost prijevoda (ciljnog teksta) za dogovorenu namjenu. Recenzent provodi jednojezičnu recenziju i daje svoje preporuke popravnih mjera. Recenzija uključuje ocjenjivanje prijevoda s obzirom na područje prijevoda i pridržavanje pravila područja u kojem se prevodi.

Korektura je posljednja provjera prije objavljivanja prijevoda. Korektura obuhvaća provjeru tipografskih, interpunkcijskih i sličnih pogrešaka.

Nakon navedenih procesa obavlja se završna provjera kako bi se još jednom provjerilo je li prijevod u potpunosti u skladu sa specifikacijama navedenim na narudžbenici te se potom prijevod dostavlja klijentu.