Tehnički prijevodi obuhvaćaju:

 • prevođenje tehničke dokumentacije (prijevod uputa za rad i servisiranje raznih uređaja, strojeva, postrojenja ili sustava)
 • prijevod uputa za rad vozila, prijevod servisnih knjižica, prijevod knjižica za održavanje vozila itd.
 • prijevode sigurnosno-tehničkih listova (STL)
 • prevođenje stručne tehničke dokumentacije iz područja građevinarstva, elektrotehnike, strojarstva i sl.
 • prijevode jamstvenih listova
 • prevođenje tehničke dokumentacije za sudjelovanje na natječajima (troškovnici, elaborati, idejni projekti itd.)
 • prijevode specifikacija proizvoda
 • prijevode ostale tehničke dokumentacije.

Kvalitetan tehnički prijevod podrazumijeva poznavanje određene struke (prevoditelj s diplomom inženjera) ili blisku suradnju prevoditelja sa stručnjakom za određeno područje.

Pri prevođenju uputa i priručnika za rad najvažnije je smisleno i nedvojbeno prenijeti sadržaj izvornog dokumenta kako bi korisnik lako razumio upute za uporabu i kako bi se izbjegle sve moguće opasnosti pri rukovanju.

Tehnički prijevodi moraju biti jasni i razumljivi svim potencijalnim korisnicima/rukovateljima. Stoga se pri prevođenju tehničkih tekstova valja pridržavati sljedećeg:

 1. Rečenice ne smiju biti dvosmislene ili nejasno sročene.
 2. Terminologija mora biti usklađena u cijelom dokumentu ili svim dokumentima povezanim s određenim uređajem/strojem/sustavom.
 3. Prevoditelj smije izostaviti pojedine riječi iz originala radi lakše razumljivosti, ali ne smije izostaviti ključne riječi koje mogu dovesti do opasnosti ili nesreća.

Prijevodi uputa za uporabu ili prijevodi uputa za rad najčešće se izrađuju uz pomoć alata za kompjutorski potpomognuto prevođenje (više o tome CAT alati).

Takvi alati prevoditeljima omogućuju:

 • jednostavnije održavanje dosljednosti u tekstu
 • lakše praćenje specifične terminologije
 • zadržavanje svih oblikovanja iz originalnog dokumenta
 • brže prevođenje tehničkih tekstova s puno ponavljanja.

Prednosti alata za kompjutorski potpomognuto prevođenje za naše klijente:

 • kvalitetniji prijevod
 • 100 % dosljednost prijevoda i terminologije u slučaju prevođenja više sličnih dokumenata
 • jeftinija cijena prijevoda
 • brži rok isporuke prijevoda.

Želite li dobiti točnu ponudu za tehnički prijevod, pošaljite nam dokument na analizu i saznajte koliko možete uštedjeti. Sve upite možete poslati na info@projektp.hr