Osiguranje kvalitete

Veliku pažnju posvećujemo željama i zahtjevima klijenata kako bismo isporučili što kvalitetniji i dosljedniji prijevod te time osigurali dugoročnu suradnju na obostrano zadovoljstvo. Stoga sve tekstove prevode iskusni i stručni prevoditelji, sudski tumači, profesori i izvorni govornici s višegodišnjim iskustvom u prevođenju iz različitih područja.

Ako je klijent dostavio posebne upute ili stilske vodiče, svakom prevoditelju dajemo detaljne upute za rad, stilske priručnike, pratimo i nadziremo rokove te održavamo kontakt sa svim stranama uključenim u proces.

Svaki se prijevod prije isporuke detaljno pregledava, a po potrebi se može lektorirati i korigirati od strane ovlaštenih suradnika za poslove lekture, jezične redakture i korekture.

Osim navedenih procesa osiguranja kvalitete prijevoda, tekstovi prevedeni u alatima za kompjutorski potpomognuto prevođenje dodatno se provjeravaju raznim alatima. Takvi alati služe za osiguranje dosljednosti u svim dokumentima koji su se prevodili, vodi se računa o upotrebi posebnih oznaka (tagova), brojeva i mjernih jedinica, interpunkciji, velikom i malom slovu s obzirom na izvorni tekst itd.