Prevođenje pravnih dokumenata zahtijeva posebnu stručnost. Prijevode pravnih dokumenata, ugovora, sudskih rješenja itd. obavljaju iskusni prevoditelji odnosno sudski tumači koji osim odličnog poznavanja stranog jezika vladaju pravnom terminologijom, tj. diplomirani su pravnici.

Usluge prevođenja pravnih dokumenata najčešće su potrebne odvjetnicima, javnim bilježnicima, sudovima, trgovačkim društvima, ali i fizičkim osobama.

Prijevodi pravnih dokumenata obuhvaćaju:
Prijevod ugovora
Prijevod stranih pravnih tekstova
Prijevod potvrde o prebivalištu ili boravištu
Prijevod ugovora o radu
Prijevod ugovora o suradnji
Prijevod izvatka iz sudskog registra
Prijevod rješenja o upisu u sudski registar
Prijevod sudskih zapisnika
Prijevod patenata

Svi prevedeni pravni dokumenti najčešće moraju imati ovjeru sudskog tumača koji svojim potpisom i pečatom potvrđuje vjerodostojnost i točnost prijevoda.