Odlagati ili zbrinjavati otpad

otpad reciklažaZašto se otpad može samo odlagati, a ne zbrinjavati?

U hrvatskome jeziku glagol zbrinjavati znači ‘osigurati komu ono što mu je potrebno za život’. Stoga se glagol zbrinuti (svrš.) ili zbrinjavati (nesvrš.) smije upotrebljavati samo za živa bića. Zbrinuti beskućnika, napuštenu životinju, tj. udomiti.

S druge strane, odlagati znači slagati i ostavljati u skladu s propisima i sl. Otpad se može odložiti na odlagalište otpada ili drugo za to predviđeno mjesto. Odlaganjem otpada čuvamo okoliš, a otpad možemo otpremiti, preraditi ili oporabiti, tj. ponovno upotrijebiti nešto što je već bilo upotrijebljeno.