Pleonazmi i veznični pleonazmi u hrvatskome jeziku

Pleonazmi (grč. pleonasmós preobilje) su skupine riječi u kojima se jedna od riječi nepotrebno pojavljuje jer je njezino značenje već uključeno u značenje druge riječi ili su riječi istoznačne. Takvo gomilanje riječi dopušteno je samo u stilski obilježenim tekstovima radi isticanja (npr. poeziji), no u standardnome jeziku valja ih izbjegavati. Evo nekoliko primjera uporabe u rečenici: Molimo da nam također dostavite i presliku osobne iskaznice.  > Molimo da nam također dostavite presliku osobne iskaznice. / Molimo da nam dostavite i presliku osobne iskaznice. Mislili smo da ćemo uspjeti. No međutim, nismo očekivali kišu.  > Međutim, nismo očekivali kišu. / No nismo očekivali kišu. Objasnite mi kako i na koji način mogu doći do vas. > Objasnite mi kako mogu doći do vas. Bili smo bolji zato jer smo više trenirali. > Bili smo bolji zato što smo više trenirali.   pogrešno ispravno mala kućica kućica sići dolje sići oko desetak/cirka desetak desetak / oko deset čak štoviše čak / štoviše kako i na koji način kako također i također / i no međutim no / međutim zato jer zato...