Nepunoznačni glagol i imenica

Nepunoznačni glagol i imenica

Što se nepotrebno vrši, izvršava, daje, donosi? Glagoli vršiti, izvršiti/izvršavati, dati, donijeti spadaju u nepunoznačne glagole i često se pogrešno upotrebljavaju u administrativnome i znanstvenome stilu. Nepunoznačni glagoli su glagoli koji zahtijevaju dopunu drugoga, punoznačnoga glagola u infinitivu (npr. modalni ili pomoćni glagoli). Umjesto da se upotrebljavaju kao nepunoznačni glagol s imenicom valja ih uvijek zamijeniti punoznačnim glagolom, tj. glagolom koji ima istu osnovu kao imenica. Najčešći primjeri pogrešne upotrebe: Izvršite uplatu na naš žiro-račun. > Uplatite na naš žiro-račun. Izvršili smo provjeru osobnih podataka ispitanika. > Provjerili smo osobne podatke ispitanika. Vršimo odvoz otpada. > Odvozimo otpad. Vršimo popravak računala. > Popravljamo računala. Vršimo dostavu na području Republike Hrvatske. > Dostavljamo na području Republike Hrvatske. Donijeli smo odluku o prekidu suradnje. > Odlučili smo prekinuti suradnju. Dao mi je prijedlog. > Predložio mi...