Zašto je lektura teksta važna ili bi barem trebala biti?

Zašto je lektura teksta važna ili bi barem trebala biti?

Na pitanje iz naslova pokušat ćemo dati odgovor na temelju primjera naslovne fotografije. Navedeni primjer samo prikazuje koliko je „opasno” povjeriti svoj tekst neprofesionalcima, ma koliko on kratak ili općenit bio. Fotografija prikazuje kratke upute isporučene uz uređaj koji smo nedavno nabavili. Iako se radi o vrlo kratkom tekstu, iznenađuje broj pogrešaka koji sadrži.

  1. pogreška: dvostruki razmak između riječi kupci i zareza
  2. pogreška: zahvaljujemo se

U hrvatskome jeziku povratni glagol zahvaliti se ima negativno značenje (ljubazno ne pristati na što, ljubazno odbiti, ne prihvatiti). Ispravno je reći Zahvaljujemo na kupnji.

  1. pogreška: dvostruki razmak ispred točke na kraju rečenice (ponavlja se četiri puta u tekstu)
  2. pogreška: u pogodbenoj rečenici u inverziji koja počinje veznikom ako treba staviti zarez između zavisne i glavne rečenice (…popravak proizvoda, molimo…)
  3. pogreška: osobna zamjenica vi ili posvojna zamjenica vaš ­­

Pisanje osobne zamjenice vi velikim slovom ispravno je samo kad se obraćamo pojedincu i želimo mu izraziti poštovanje. Npr. Poštovani gospodine Horvat, zahvaljujemo Vam na Vašem trudu. U slučajevima kad se obraćamo skupini osoba osobne i posvojne zamjenice pišu se malim slovom. Npr. Hvala svima na dolasku. Cijenimo vaš doprinos našem radu.

  1. pogreška: sa ovlaštenim (ispravno je s ovlaštenim)

Prijedlog sa upotrebljava se samo:

–      ispred riječi koje počinju suglasnicima s, š, z i ž,

–      osobne zamjenice 1. lica jednine u instrumentalu (sa mnom),

–      riječi koje počinju izgovorno teškim suglasničkim skupovima (sa psom, sa Ksenijom, sa pšenicom).

  1. pogreška: Da bi izbjegli

Ispravno je Da biste izbjegli… jer se odnosi na 2. lice množine što je vidljivo iz drugog dijela rečenice (ostavite).

  1. pogreška: 2 – 3 h

Za izražavanje raspona upotrebljava se crtica ­(–) koja je nešto šira od spojnice (-) i piše se s bjelinama slijeva i zdesna. Npr. 2 – 3 h.

Na kraju valja dodati da većina korisnika uređaja neće obratiti pažnju na sve pogreške koje smo prethodno spomenuli. Srećom se radi samo o općenitim uputama i izdvojene pogreške ne mogu dovesti do bilo kakvih ozljeda ili nejasnoća. Međutim, valja uzeti u obzir količinu pogrešaka u pet rečenica teksta.

Ako se i dalje pitate zašto je lektura važan dio prevoditeljskog procesa, razmislite o uputama za rukovanje strojevima ili medicinskim uređajima. Svaka pogreška u prijevodu takvih uputa može dovesti do najtežih ili smrtnih posljedica. Imajte na umu da vam takve prevoditeljske pogreške mogu stvoriti ogromne troškove (ponovno tiskanje i izdavanje uputa, slanje obavijesti korisnicima/kupcima o ispravcima, povlačenje proizvoda s tržišta ili čak tužbe).

Budući da su upute iz primjera tiskane na nekoliko jezika, pretpostavka je da se radi o prijevodu niže kvalitete.

Glavni je problem što naručitelji prijevoda često smatraju lekturu ili redakturu bespotrebnom uslugom jer sve prijevode obavljaju stručni prevoditelji. No i među stručnjacima postoje manje stručne osobe. Rezultat je prijevod loše kvalitete, pravopisne i gramatičke pogreške, pogreške u oblikovanju teksta itd. Više informacija o usluzi lekture, redakture i korekture možete pročitati u odjeljku Lektura, redaktura i korektura.

Profesionalni prijevodi zahtijevaju standardizirane postupke od samoga početka, od narudžbe prijevoda, slanja originalnog teksta prevoditelju, slanja prevedenog teksta lektoru ili redaktoru do isporuke prijevoda naručitelju.

Stoga da bismo svojim klijentima osigurali najvišu razinu kvalitete prevoditeljskih usluga, u prevoditeljskoj agenciji    Projekt P svaki se prijevod lektorira, a cijena lekture na hrvatskom jeziku uključena je u cijenu prijevoda. To ne znači da su prevoditelji manje pažljivi ili da se oslanjaju na lektora koji će popraviti sve pogreške, već se principom „četiri oka” zadovoljavaju osnovni kriteriji pružanja prevoditeljskih usluga.

Želite li na svoje potencijalne kupce i korisnike usluga ostaviti profesionalan dojam, naručite profesionalnu uslugu. Ako je usluga skuplja ili povoljnija od drugih pružatelja prevoditeljskih usluga, raspitajte se zašto i saznajte što dobivate za ponuđenu cijenu.

Za besplatnu procjenu troškova prijevoda ili lekture obratite nam se na info@projektp.hr ili nazovite na telefonske brojeve navedene u rubrici Kontakt.